Projekat jednostavnog PLCa sa PIC16F628A

Projekat jednostavnog PLCa sa PIC16F628A

Dusan 3. September 2013.

Jedna poznata firma iz Beograda, zamolila me je da li bih mogao da napravim jeftin PLC koji bi radio pouzdano, radio na 12V. Sam PLC bi jednom bio isprogramiran i tako bi radio, bez potrebe da se program menja. Uslov je da ima 5 ulaza za tastere i 5 relejnih izlaza i 5 statusnih led dioda koje bi bile smeštene van samog štampanog kola. Radi lakše montaže, predloženo je da sve bude na zavrtnje, tačnije da montažeri ne moraju ništa da leme.

Ja sam se opredelio za PIC16F628A mikrokontroler, uparen sa ULN2803 kolom i Finder relejima.

Šema sama samog uređaja je izrađena veoma brzo.

Šema uređaja, Dušan Petrović

Prema šemi, izrađen je i PCB Layout

PCB Layout, Dušan Petrović

A gotov proizvod mozete pogledati na slikama ispod.

Nakon montaže, PLC je istestiran, i kako je sve bilo u redu, proizveden je traženi broj komada.

Pošto je softver koji je ubačen u mikročip poverljive prirode, ne mogu da ga pokažem, kao ni sam uredjaj u radu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *